Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

http://obwodnica-starogardgd.pl/bhp/czynniki-szkodliwe-w-pracy-biurowej/

Praca biurowa uchodzi za jedną z bezpieczniejszych – polega głównie na obsługiwaniu komputera i telefonu, uzupełnianiu dokumentów i korzystaniu z prostych urządzeń drukująco-kopiujących. W takim środowisku pozornie nie występuje wiele czynników ryzyka. Okazuje się jednak, że czynniki szkodliwe w pracy biurowej istnieją i są wśród nich zarówno czynniki fizyczne, chemiczne jak i biologiczne. Ich szczegółowy podział poznasz w artykule opracowanym przez specjalistów z branży Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zapraszamy!

Nazwa firmy: Blog BHP

Adres: , ,

Telefon:

Strona internetowa:


Opublikowano: 31.05.2020